Meritev zrakotesnosti oz. zračna prepustnost stavbnega ovoja?

Mesta uhajanja ali prepustnosti v povezavi z gradbeništvom se pogosto pojavljajo v stikih nosilnih konstrukcij in na raznih prebojih skozi zunanji ovoj. Pri načrtovanju zračne ovire je potrebno skrbno preučiti kritična mesta in sistematično sestaviti konstrukcijske detajle, saj kasnejše predelave in morebitne sanacije lahko privedejo do neželenih visokih stroškov.

Meritev zrakotesnosti stavbnega ovoja vašega objekta omogoča BlowerDoor test. Prav tako lahko posledično zaščiti pred hudimi poškodbami konstrukcije, ki jih povzroči uhajanje toplega in vlažnega zraka skozi netesna mesta ovoja stavbe. Poleg tega se raven udobja bivanja dvigne, saj se zmanjšajo možnosti ventilacijskih izgub, ki pa lahko v določenih primerih celo presežejo transmisijske izgube. Sanacije obstoječih objektov s skrbno načrtovano zrakotesnostjo v skladu s priznanimi standardi pogosto dosežejo nizko porabo energije ali celo standard pasivnega objekta.

Kako poteka meritev zrakotesnosti – blower door test?

Za izvajanje meritev se BlowerDoor ventilator namesti na zunanja vrata ali okno stavbe. Vsa druga vrata in okna so zaprta. Vrata v notranjosti objekta ostanejo odprta. Kot je priznano pravilo tehnologije, se avtomatski BlowerDoor postopek izvaja v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 9972:2015. Skozi BlowerDoor ventilator se zrak iz objekta izsesa toliko, da se v stavbi neopazno ustvari negativen tlak (50 Pa). Med meritvijo lahko stanovalci ostanejo v stavbi, saj meritev ne povzroča neprijetnih občutkov. Če obstajajo netesni stiki v stavbnem ovoju, se bo zunanji zrak infiltriral v stavbo skozi njih. V primeru, da rezultati testiranja pokažejo, da v stavbi obstajajo netesna mesta, se med ustvarjanjem negativnega pritiska izvede skrben pregled objekta, kjer z merilnikom hitrosti zračnih tokov (aneomometer) in z IR termografsko kamero poskuša ugotoviti lokacije puščanja zraka.

BlowerDoor meritev enodružinske hiše, vključno z zagotavljanjem kakovosti v skladu z nemško uredbo o varovanju energije (EnEV) traja približno tri ure. Glede na količino delovnega procesa je strošek testa vsekakor naložba, ki je vredna svojega denarja.

Zakaj izbrati nas in kaj vam nudimo

Kot del ukrepov okoljske politike zahtevajo zakonodajalci zrakotesnost ovoja stavbe za vse nove gradnje. Konec koncev zrakotesnost je predpogoj za uresničevanje zahtevanih energetskih konceptov. Za zmanjšanje skupnih toplotnih izgub zgradbe je bistvenega pomena zmanjševanje ventilacijskih izgub, ki nastanejo zaradi uhajanja zraka skozi slabo tesnjena okna in vrata ter skozi netesna mesta v sami konstrukciji. Energetsko učinkoviti ukrepi, kot so namestitev novodobnih ogrevalnih sistemov ali montaža zrakotesnega stavbnega pohištva, lahko razvijejo svoje potenciale, da je neželeno uhajanje v ovoj stavbe odpravljeno.

  • z najsodobnejšo opremo
  • v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 9972:2015 (nadomešča SIST EN 13829:2001)
  • za investitorje in izvajalce novograjenih nizkoenergijskih ali pasivnih hiš

Meritev (test) zrakotesnosti stavbe se izvede, ko je izgradnja stavbe zaključena. Vendar priporočamo, da se izvede tudi predhodna – kontrolna meritev, ko je zrakotesni sloj še vedno dostopen. S tem lahko uhajanja zraka v zunanjem ovoju lažje lociramo in tudi z manj truda in nižjimi stroški saniramo.

 Želite ponudbo? Pišite nam!