Kaj je termografija

Termografija omogoča prikaz porazdelitve temperature na merjenih površinah, kar pomeni pregled celotne stavbe tako zunaj kot znotraj. Z interpretiranjem prikaza toplotne kamere hitro opazimo anomalije (toplotni mostovi, poškodovana ali slaba izolacija, pojav vlage, odkrivanje poškodb v sistemih s toplo vodo, nezadostna zrakotesnost ipd.) in če je potrebno, izvedemo bolj podroben pregled ter analiziramo nastale termograme. Na podlagi dobljenih termogramov lahko ocenimo stanje objekta in načrtujemo morebitne sanacije in izboljšave.

Poznamo zunanjo termografijo (ki se izvaja izključno ponoči v jasnem vremenu in zimskem času, temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo zgradbe mora znašati vsaj 20°C) ter notranjo termografijo. Notranjo termografijo je mogoče opraviti tudi podnevi in je skoraj neodvisna od zunanjih vplivov. Če je le mogoče, je notranjo termografijo priporočeno opraviti skupaj z meritvijo zrakotesnosti (angl. BlowerDoor test).

Načini in prednosti uporabe termografije

  • s termografskimi analizami objektov ocenimo obstoječe gradbenofizikalno ter energetsko stanje zgradb
  • z uporaba termografije na ovoju stavb prikažemo pomankljivosti celotnega ovoja zgradbe: toplotne mostove, nepravilnosti v konstrukciji in vgradnji gradbenih elementov in materialov (npr. pomanjkljivosti pri vgradnji toplotne izolacije), netesnosti in poškodbe okenskih profilov, vlago v objektu in vse druge posebnosti v zgradbi, ki bi jih sicer zelo težko odkrili.
  • z uporaba termografije na instalacijah stavb detektiramo inštalacije v zgradbah ali odkrivamo mehanske okvare zaradi trenja, pri hidravličnih sistemih, črpalkah, kompresorjih in različnih tehnoloških procesih, ki jih spremljata ohlajanje in segrevanje
  • s termografsko analizo natančno analiziramo oz. opredelimo vsa kritična mesta v zgradbi in na ta način vrednost pri nakupu ali odločitvah za vzdrževanje nepremičnin
termografija

Zakaj izbrati nas?

Ker je energetski pregled objekta s termovizijo nujen postopek, ki se izvaja pred pričetkom širših energetskih sanacijskih ukrepov na obstoječih stanovanjskih, industrijskih in javnih zgradbah (šole, bolnice, občinske zgradbe, domovi za ostarele…), na posameznih objektih, skupinah stavb ali v naseljih vam v MGS plus izvedemo natančne meritve in analize ter podamo končno poročilo. Naša izvajalka pregledov je certificirana s strani INFRARED TRAINING CENTER (http://www.infraredtraining.com).

Metodo priporočamo tudi pri nadzorovanju izvedenih ukrepov zaradi evidentiranja in morebitnega dokazovanja energijsko šibkih mest in drugih gradbenofizikalnih poškodb na objektu pri sporih med investitorji in izvajalci.

 Želite ponudbo? Pišite nam!